Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lees voor het verzenden van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden.

 1. Voor deelname aan de Best Krav Maga lessen en evenementen geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
 2. De betaling van het lesgeld is verdeeld in 12 maandelijkse termijnen.
 3. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Het opzeggen van het lidmaatschap kan door middel van het uitschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen op  bestkravmaga.nl/uitschrijven  
 5. Bij het uitblijven van een opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
 6. De betaling gaat uitsluitend per automatische incasso.
 7. Er wordt vooraf geïncasseerd in maandperiodes.
 8. Bij storneren zal na 1 week nogmaals een incasso volgen.
 9. Bij het niet kunnen afboeken van het verschuldigde lesgeld zal er eens per kwartaal een aanmaning worden verstuurd. Hierbij moet u rekening houden met een verhoging van € 2.50 per maand aan administratiekosten.
 10. Tijdens de trainingen is het voorgeschreven tenue verplicht. De schoenen dienen binnen schoenen te zijn, mogen niet op straat zijn gedragen en mogen geen zwarte zolen  hebben, die af kunnen geven.
 11. Het dragen van beschermende kleding is eveneens verplicht ( tok en bitje).
 12. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 13. Best Krav Maga is gesloten op erkende feestdagen, de schoolvakanties en gedurende 4 weken per jaar in de maanden juli en augustus (afhankelijk van de schoolvakanties). Gedurende de vakantie stopt de contributie.


Normen en waarden

 1. Kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Na de warming-up kan niemand er meer bij, tenzij in overleg met de lesgevende instructor, anders bepaald.
 2. We wachten in de kleedkamer of zitten rustig op de banken tot onze groep aan de beurt is.
 3. We betreden de zaal met binnenzaalschoenen zonder zwarte zolen, free-fightschoenen of met blote voeten. Geen sokken!
 4. We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem, enz.
 5. We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen. Het dragen van bril of contactlenzen is voor eigen risico.
 6. Lange haren binden we samen met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
 7. Het voorgeschreven uniform dragen we op de juiste wijze; T-shirt in de broek.
 8. Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan.
 9. Bitjes uit wanneer je praat met de Instructor.
 10. De instructies van de instructor of assistent-instructor volgen we altijd op.
 11. We verlaten de zaal/les met goedkeuring van de Instructor.
 12. We oefenen met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
 13. We tonen respect voor onze partner en leven de gedragsregels na.
 14. Het groeten en afgroeten van je partner nemen we in acht.
 15. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
 16. Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen
 17. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
 18. Mobiele telefoons zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 19. Verboden te eten of te drinken, tenzij door de Instructor anders bepaald (diabetici). Budons zijn toegestaan.
 20. 70 procent van de cursus aanwezig zijn. Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan de examens. Tenzij met de Instructor anders bepaald (blessure)
 21. Logo en naam van KMG-NL, Krav Maga en KM zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van KMG-NL kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.
 22. Het is verboden om de technieken uit het curriculum van de Instructor over te schrijven.
 23. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 24. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld, oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid et cetera.
 25. Het is verboden voor studenten om binnen of buiten de sportschool les te geven !


Het herhaaldelijk overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.

 

Aansprakelijkheid

Best Krav Maga is  NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

De student ontvangt het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico en de kosten van enig ongeval of letsel geheel wordt door hem/haar gedragen.
De student is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student de Best Krav Maga vrijwaren voor aanspraken van derde in deze.

Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Best Krav Maga te accepteren.